คำขวัญโรงพยาบาล

พิมพ์

บุณฑริกบัวขาว 

ชาวราษฎร์ใฝ่ธรรม 

งามล้ำน้ำตก  

ป่ารกเขาชัน    

เขตกั้นแดนลาว

หน้าหนาวปูขน

ชลโดมไหลเวียน

ภาพเขียนห้าพันปี


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี