5ส ตึกผู้ป่วยในหลังใหม่

พิมพ์

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี