5อันดับโรคเเรกที่มารับบริการผู้ป่วยในหญิง/ชาย

พิมพ์

5อันดับโรคเเรกที่มารับบริการผู้ป่วยในหญิง

 

5อันดับโรคเเรกที่มารับบริการผู้ป่วยในชาย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี