เนื้อหา

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

พิมพ์

 

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

045-201296-7   045-376097-8  โทรสาร ต่อ 111

ห้องผู้อำนวยการ

101

ห้องไตเทียม

153

ประชาสัมพันธ์

102

ศูนย์ยานพาหนะ

154

ฝ่ายทันตกรรม

103

ฝ่ายเภสัช

155

ห้องผ่าตัด

106

ศูนย์เปล

156

ห้องคลอด

107

แพทย์แผนไทย

157

ห้องชันสูตร1

108

หน้าห้องตรวจ(OPD)

158

บริหาร

110

ร้านอาหาร

160

งานธุรการ

111

ห้องตรวจ1

161

ฝ่ายแผน IT

112

ห้องตรวจ2

162

ยุทธศาสตร์

113

ห้องตรวจ3

163

X-ray

114

คลังจ่ายยา

164

หน.กลุ่มการฯ

115

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

165

ฝ่ายสุขา

116

คลังพัสดุ

167

ตึกผู้ป่วยใน

117

คลินิกพิเศษ1

168

ห้องประชุมบุณฑริก

118

คลินิกพิเศษ2

169

หน่วยจ่ายกลาง

119

หน้าห้องตรวจพิเศษ

170

โรงอาหาร

120

เรือนไทย1

173

โรงช่าง

121

เรือนไทย2

174

ซักฟอก

123

รปภ.

179

ห้องชันสูตร2

128

PCU

180

ห้องพักแพทย์

152

ห้องฉุกเฉิน

191

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี